Share Print

Fiskeri & Maritim

Kunnskap

NOFI har lang erfaring med utvikling av redskaper for en effektiv og bærekraftig fiskerinæring.

Kvalitet

NOFI skal stå for kvalitet. Vi stiller høye krav til egne prestasjoner og til våre underleverandører. Vi har solid kunnskap om våre kunders utfordringer og vi leverer produkter som presterer under alle forhold.

Tillit

Tillit opparbeides over tid. For oss har tillit hos kunder vært bærebjelken i vår produktutvikling og aktivitet. Tillit, kunnskap og kvalitet skal kjennetegne de tjenester vi tilbyr våre fiskerikunder i inn- og utland.

Service

Vi vet hvor viktig leveringstid og leveringsdyktighet er når et fartøy skal gjøres klart for fiske. Vi kan tilby 24 timers service for leveranser av utstyr og tjenester til våre fiskerikunder.