Share Print

Flytekaier og flytebrygger

Kaikonsept i plast

NOFI har i nært samarbeid med kunder fått frem et flytekaikonsept i PE-plast. Kaiene tilpasses kundens behov og leveres komplett. Vi har også et integrert fortøyningssystem som gir sikker oppankring. Det unike i vårt konsept er at bryggene kan leveres med bæring og dekke i 100 % vedlikeholdsfri PE-plast.

Helsveiste flytebrygger

NOFI har et flytebryggekonsept der flytekonstruksjonen leveres helsveist. Kunden kan selv legge dekke, pullere, o.l. Dette gjør vårt konsept meget konkurransedyktig på pris. Konseptet kan også leveres ferdig montert.

Marinaer

NOFI leverer marinaanlegg for skjermede farvann til båtforeninger og privatpersoner. Våre anlegg kan tilpasses ulike ønsker. De kan leveres komplett med fortøyninger eller som elementer som monteres av kunde.

Landganger og Uteriggere

NOFI leverer landganger som kan tilpasses de fleste flytebrygger. Løsningene kan leveres som byggesett eller ferdig montert. Vi kan også levere plastdekke til nye og brukte landganger. Vi leverer også uteriggere som er svært fleksibelt, enkelt å montere, og dimensjonert opp for nordnorske forhold.