Share Print

Kontakt

Salgssjef: 
Einar Brendeløkken 
tlf 77 69 80 40 / 970 16 220 

Avdelingsleder Flytebrygger/Flytekai: 
Roar Mentzoni
tlf 905 47 770

Teknisk sjef Havbruk/Industriplast
Ronald Andersen 
tlf 928 08 076