Språk Språk Språk
hovedbilde fou

Forskning og Utvikling

NOFI har som mål å kunne tilby nye produkter og tjenester som gir unike fordeler for våre kunder. Som et viktig ledd i prosessen står FoU, hvor vi aktivt, grundig og systematisk utfører granskninger for å finne ny viten og kunnskap. NOFI har presentert en rekke "New to the world"-produkter og har en rekke patenter og varemerker.