Share Print

Fortøyningsløsninger

NOFI leverer sertifisert fortøyningskomponenter i henhold til krav i NS9415 og NYTEK forskrift. I tillegg oppfyller vår organisasjon krav til kvalitetssikring, internkontroll samt ekstern sertifisering.

Prev Next

Komplett fortøyning og enkeltkomponenter

Vi lagerfører tauverk, kjetting, anker, bøyer og annet fortøyningsutstyr. På utstyr har vi gode avtaler med leverandører, og opererer med korte leveringstider. Alt utstyr som krever sertifisering er sertifisert. Vi utarbeider komplette sertifiserte fortøyningsløsninger der det tas hensyn til kundens ønsker og lokalitetens spesifikasjoner. NOFI kan bistå med prosjektering av komplett anlegg.

Vi leverer selvsagt også det du måtte trenge av reservedeler til fortøyningen som er levert av oss eller andre.

Fortøyningsanalyser og styrkeberegninger

NOFI har et eget internt fortøyningsanalyseorgan som er akkreditert iht. NS-EN ISO/IEC 17020 av Norsk Akkreditering med inspeksjonsorgan nummer INSP 038. Dette betyr at vi oppfyller krav iht. NS9415 og NYTEK forskrift.

NOFI benytter de mest moderne analyseverktøy som finnes for dimensjonering av forankringer.

Våre ingeniører har lang erfaring og høy kompetanse på slike beregninger. Programmene simulerer forholdene på en lokalitet ut fra bølger strøm og vind, samt anleggets konfigurasjon. Belastninger på ramme, fortøyningsliner og merder fremkommer i vår rapport til krav og sikkerhetsmarginer i henhold til NS 9415.