Share Print

NOFI Leveringsline

NOFI har i samarbeid med en stor oppdrettsaktør utviklet en helt ny leveringsline hvor rømmingsforebyggende tiltak har vært i fokus gjennom utviklingen. 

Prev Next

NOFIs leveringsline har redusert muligheten for at notlin hekter og skades, som potensielt kan føre til rømming av fisk. Det mest kritiske området er i senter av tradisjonelle kuleliner. Derfor er det utviklet en sømløs midtseksjon uten hektepunkter og med innovative ledd som gir fleksibilitet. Armene består av nyutviklede oppdriftskuler med økt slagfasthet. Endene er trappet ned med mindre kuler og taulås, slik at leveringslinen trekkes langs notlinet med minimal motstand og fare for hekting.