Share Print

Maritim Miljø Beredskap

Prev Next

Hendelser med forurensning til sjø skjer både i stort og smått. Vi leverer produkter som vi vet presterer. Enten for å ta opp søl fra en ødelagt hydralikkslange på dekk, overbunkring ved fôrflåte eller begrense skadevirkninger fra et større oljesøl som kan true anlegg med fisk i. Vi hjelper deg med å finne den beste løsningen. Vi tilbyr også opplæring tilpasset den enkelte bedrifts egen beredskapsplan og bistår gjerne med oppdatering av den.

Det settes forskjellig krav til oppbevaring av kjemikalier, og havbruksnæringen forholder seg ofte til krav i sertifiseringer som er både strengere og mer spesifikke enn det som er i loven. Vi leverer oppbevaringsløsninger som tilfredsstiller krav til blant annet 110% av innholdet. Finn løsningen for din bedrift, enten du skal ha et lite kjemikalieskap, lagring av IBC 1000l eller en skreddersydd miljøcontainer.

For å kunne tilby beredskapsløsninger på best mulig måte, både innen gjenfangstgarn og akutt forurensning. Har vi delt opp landet i 2 regioner. NOFI som har hovedkontor og lager i Tromsø har region NORD og AllMaritim som har hovedkontor og lager i Bergen har region SØR. 

Maritim Miljø Beredskap

Klikk på brosjyren for å lese mer om våre MMB produkter.

For mer informasjon eller bestilling av produkter ta kontakt med vår havbruksavdeling: cato@nofi.no eller se vår nettbutikk: www.butikk.nofi.no