Share Print

NOFI Miljøbag

NOFI MiljøBag gjør transport og håndtering av not fra anlegg til servicestasjon enklere og sikrere

Prev Next

Produktark

Produktark NOFI Miljøbag


  • Smittesikker transport
  • Beskytter noten under transport
  • Godkjent for løft inntil 15 tonn
  • Lett å pakke