Share Print

NOFI NettOpp

Fjern fuglenettet raskt - uten å fange fisk!

Prev Next

Å fjerne fuglenettet innebærer ofte at nettet kommer ned i vannet og at fisk går seg fast. Med NOFI NettOpp unngår man det.  NettOpp heises opp og inn i merda. Et tau knyttet i nettets telne går opp gjennom NettOpp og ned, inn på capstan. Nettet løftes så rett opp og dras inn i båten. 


Ta kontakt her for mer informasjon!