Share Print

Nettstangholder

NOFI har utviklet en ettermonterbar nettstangholder.

Prev Next

Hvis klammerets stolpe ikke er dimensjonert for bruk av nettstangholder som monteres på stolpen, er dette et godt alternativ. Denne nettstangholderen henter støtte i klammerets muffe for flyterør slik at nettstangens lastpåvirkning fordeles bort fra stolpen.