Share Print

Kontakt

Salgssjef:
Einar Brendeløkken
tlf 77 69 80 40 / 970 16 220

Avdelingsleder Industriplast:
Roar Mentzoni
tlf 77 69 80 48 / 905 47 770

Teknisk sjef Havbruk/Industriplast:
Ronald Andersen
tlf 928 08 076