Share Print

NOFI Vakos

NOFI Vakos AS driver utvikling og salg av produkter og tjenester til vann-og avløpsmarkedet med hovedfokus på pumpestasjoner. I tillegg utvikler og selger selskapet tankløsninger for prosessindustrien samt utstyr og løsninger for en voksende havbruksnæring.

Prev Next

Se mer info her: Vann og avløp