Share Print
22.05.2020

Innovativt ventemerdkonsept

NOFI Tromsø AS har fått i oppdrag fra Breivoll Marine Produkter AS å utvikle et nytt og innovativt ventemerdkonsept til deres lakseslakteri på øya Rolla utenfor Harstad. 

16.03.2020

COVID-19

Med bakgrunn i den nåværende situasjon med COVID-19 utbredelsen vil NOFI-konsernet og dets datterselskaper herved informere om at selskapet anser seg rammet av en force majeure-situasjon som med stor sannsynlighet vil vedvare over lengre tid.