Share Print
16.03.2020

COVID-19

Med bakgrunn i den nåværende situasjon med COVID-19 utbredelsen vil NOFI-konsernet og dets datterselskaper herved informere om at selskapet anser seg rammet av en force majeure-situasjon som med stor sannsynlighet vil vedvare over lengre tid.

Selv om selskapet på nåværende tidspunkt ikke har registrert noen ansatte diagnostisert med COVID-19, kan pandemien og eventuelle restriksjoner fra myndighetene påvirke NOFI-konsernet sitt arbeid og evne til å levere i henhold til inngåtte kontrakter. 

NOFI følger situasjonen nøye og har innført tiltak for å minimere risikoen for smitte blant våre ansatte. Vi iverksetter så langt det lar seg gjøre fortløpende tiltak for å ivareta videre drift av virksomheten, og for å kunne oppfylle våre kontraktsforpliktelser etter beste evne. 

Så snart vi får en bedre forståelse og tilstrekkelig oversikt over konsekvensene av denne situasjonen for våre leveranser, vil vi holde dere oppdatert. På nåværende tidspunkt har vi dessverre ikke mulighet til å forutse dette. 

Det er viktig for oss å poengtere at NOFI-konsernet tilstreber å yte best mulig service til våre kunder til tross for omstendighetene som rår. Dere kan til enhver tid nå våre ansatte på telefon og e-post. 

TLF: +47 77 69 80 00
E-MAIL: post@nofi.no