Share Print
22.05.2020

Innovativt ventemerdkonsept

NOFI Tromsø AS har fått i oppdrag fra Breivoll Marine Produkter AS å utvikle et nytt og innovativt ventemerdkonsept til deres lakseslakteri på øya Rolla utenfor Harstad. 

Ventemerdanlegg i varig materiale 

Anlegget skal bestå av 6 bur a 25x25m og bygges i polyetylenmateriale (PE-plast). Materialet er det samme som brukes i dagens oppdrettsmerder og egner seg utmerket i et korrosivt miljø. 

Nyutviklet fiskepumpe gir økt fiskevelferd 

Føringsrør for distribusjon av fisk fra brønnbåt til merd og videre inn i slakteriet ligger skjult under anleggets gangbaner. En nyutviklet fiskepumpe vil sørge for skånsom transport av fisk fra ventemerden og inn i slakteriet. Pumpen plasseres i en spesial bryggeseksjon som blir en integrert del av anlegget.

Anlegget vil gi

Stor innovasjonshøyde i prosjektet I nært samarbeid mellom kunde og NOFI fremkommer det flere innovative løsninger både på konsept-, system- og komponentnivå. Innovasjon Norge er bidragsyter til prosjektet. 

Komplett anlegg med fiskepumpe skal leveres i løpet av januar 2021. Partene opplyser at dette er et prosjekt til flere titalls millioner. Prosjektering og produksjon er godt i gang. Anlegget blir sammenstilt i Eidkjosen mot slutten av 2020.

Breivoll Marine Produkter AS slakter i hovedsak fisk fra oppdrettsselskapene Northern Lights Salmon og Sørrollnes Fisk.

For nærmere informasjon om prosjektet kontakt Olav Småbakk, Daglig leder NOFI Tromsø, 900 91 316 / olav@nofi.no

Følg utviklingsløpet på NOFIs Facebook-side