Share Print

Oljevern

NOFI CurrentBuster-teknologi

Den patenterte NOFI Current Buster®-teknologien er et teknologisk gjennombrudd i oljeoppsamling. Ikke noe annet utstyr kan operere i så høye hastigheter og i strømutsatte farvann med tilsvarende effektivitet.

Havgående oljelenser

NOFIs havgående oljelenser er kjent for sin gode kvalitet og evne til å samle olje. Lensene har høyere tauehastighet enn andre konven- sjonelle lenser. Vi leverer manuelt luftfylte og automatfylte lenser.

Oljelenser for havn og kyst

NOFIs oljelenser for havn og kyst leveres hovedsakelig med faste flytelegemer. Det pantenterte hurtigutsettingssystemet NOFI BoomBag er vår bestselger i dette markedet.

Spesialoljelenser

NOFI utvikler spesialløsninger i samarbeid med kunder over hele verden. Vi har blant annet utviklet en lense for permanent oppankring i vintersesongen i Alaska, for sikring av oljetankere under ekstremvær.