Share Print

NOFI Current Buster®-teknologi Pat. & Pat.Pending

Brosjyre NOFI Current Buster ®

Innovasjon

NOFI Current Buster ®-teknologi er en revolusjon innenfor oljevern, og er i dag dekket av en rekke patenter internasjonalt. Produktene basert på teknologien utvikles og produseres av NOFI. De regnes i dag for å være markedets mest effektive oljelenser med sin unike evne til å samle og konsentrere olje i strømutsatte farvann og ved høye slepehastigheter.

Egenskaper

I tillegg er de også konstruert for å skille oppsamlet olje fra vann og holde på oljen i systemets separator. Prosessen fører til oppbygging av et tykkere lag med olje, som igjen gir store fordeler ved pumping av oppsamlet olje til tank. Systemene basert på NOFI Current Buster ®-teknologi er i stand til å samle opp og separere olje i opp til 5 knop slepehastighet. Per i dag leveres systemene i 4 ulike størrelser.

Utvikling

NOFI startet utviklingen av Current Buster ®-teknologien i 1995, og produktene basert på teknologien anvendes i dag av en rekke av verdens ledende beredskapsorganisasjoner. Teknologien er godt dokumentert både ved kontrollerte tester og ved praktisk bruk ved olje- og dieselsøl. Systemene kan leveres for operasjon med to båter, samt for énbåtoperasjon med bruk av paravanen BoomVane. Ta kontakt med vårt salgsselskap AllMaritim AS for mer informasjon.