Share Print

NOFI Current Buster® 2

NOFI Current Buster® 2 er det minste av systemene innen NOFIs Current Buster®-teknologi, og representerer et viktig bidrag innen oljevernberedskap i grunne farvann som elver, havneområder, fjorder og kystnære områder.

Prev Next

NOFI Current Buster® 2 er i dag i bruk hos blant andre norske IUA - Interkommunale Utvalg mot Akutt Forurensning, Kystverket, brasilianske Petrobras, SERVS - Alyeska Pipeline Service Company i Alaska, Canadian Coastguard og US Navy.

Egenskaper

NOFI Current Buster® 2 har utmerket manøvrerbarhet og slank utforming. I tillegg til å kunne benyttes på grunt vann kan NOFI Current Buster® 2 operere i strømhastigheter på inntil 3 knop. Selv ved denne farten kan systemet fange opp både tykt- og tyntflytende oljer, inkludert diesel (godt dokumentert ved OHMSETT testtank i USA). NOFI Current Buster® 2 kan lagres både på trommel, på pall eller løst pakket. Den kan også settes ut uten bruk av vinsj eller andre tekniske hjelpemidler.

Énbåtoperasjon

NOFI Current Buster® 2 kan slepes med kun én båt sammen med paravanen BoomVane. Dette innebærer lavere bemanningskrav og enklere manøvrering. NOFI Current Buster® 2 i énbåtoperasjon er velegnet til bruk i en kystfiskeflåtebasert kystsoneberedskap.