Share Print

NOFI Current Buster® 4

NOFI Current Buster® 4 er utviklet for bruk i fjorder og kystnære områder.

Prev Next

Systemet er per i dag i bruk hos blant andre Kystverket, NOFO, Statoil, nederlandske RWS - Rijkswaterstaat, japanske PAJ - Petroleum Association of Japan, Saudi Aramco og Qatar Petroleum.

Egenskaper

Tester av NOFI Current Buster® 4 (gjennomført av US Coast Guard) viser at systemet samler og beholder olje ved opp til 4 knop slepehastighet med et akseptabelt tap av olje, også i kortperiodebølger. Ved slepehastigheter opp til 4 knop gir NOFI Current Buster® 4 meget god arealdekning og ypperlig fleksibilitet, fordi systemet er kompakt og lett kan slepes mellom oljeflakene. Systemet tar liten plass og kan lagres på trommel eller pall. Også dette systemet er velegnet for enbåtoperasjon ved hjelp av paravanen BoomVane.

Testresultater

Canadian Coast Guard oppsummerte testresultater av NOFI Current Buster® 4 slik: "Totalt sett fungerte NOFI Current Buster® 4 som antydet av produsenten. Systemet fungerte ved høyere slepehastigheter enn det som er mulig med konvensjonelle oljelenser. Vi tror at dette systemet representerer en ny generasjon av oljevernteknologi som i stor grad vil bidra til å begrense og samle oljesøl i kystområder."