Share Print

NOFI North Cape™ Oil Boom M1

I samarbeid med Maritime Preparedness Operation (MAPO) har NOFI utviklet en spesialforsterket offshorelense for bruk under arktiske vær- og vindforhold ved olje- og gassomlasting i STS-operasjoner (Skip-Til-Skip).

Prev Next

NOFI North Cape Oil Boom M1 er designet for å ligge i sjøen over lengre perioder, gjerne hele omlastingssesongen fra november til mai. Ved omlasting legges lensene i posisjon rundt fartøyene. I denne perioden utsettes de for stor belastning og slitasje. NOFI North Cape Oil Boom M1 har blitt satt på store prøver og har vist seg å tåle slitasje og annen belastning svært godt. NOFI North Cape Oil Boom M1 kan operere i bølgehøyder på inntil 3 meter ved STS-operasjon, og 7 meter i offshoreoperasjoner, og ved temperaturer ned i -30 °C. Lensen kan også brukes som en konvensjonell lense.

Utforming

Lensen er luftfylt og laget av kraftig høykvalitets PU/PVC-duk med integrert lenseskjold i det utsatte området mot skipssiden. For å øke fleksibilitet i bølger og sikkerhet mot punktering er lensen utstyrt med individuelle luftkammer. Den ligger derfor lett i sjøen og følger bølgedynamikken godt. Fordi lensen er designet for å i hovedsak brukes i arktiske havområder er den utstyrt med detaljer som gjør den bedre synlig i mørket; reflekser, bøyelys, radarreflektorer, og lomme for påmontering av for eksempel GPS-sender.