Share Print

NOFI Oil Barge

NOFI Oil Barge er en oppblåsbar oljelagringslekter utviklet i samarbeid med Statens Forurensningstilsyn som et system for midlertidig lagring av olje og oljeemulsjoner

Prev Next

Midlertidig lagringskapasitet ved oljeoppsamling er ofte et problem fordi lagringstanker på fartøy fylles opp på kort tid. NOFI Oil Barge er lett å transportere på sjø og kan derfor brukes til å frakte olje til depot eller andre oppsamlingssteder hurtig og ved hjelp av mindre båter. Oljelagringslekteren er åpen i toppen, noe som muliggjør lagring av olje med høy viskositet, olje med klumper, oljetilsølt tang og andre oljetilgrisede objekter.

Utforming

Flyterammen til NOFI Oil Barge består av 17 uavhengige luftkammer og dobbelt lag duk som gir god sikkerhet mot punktering. Praktisk erfaring viser at lekteren kan operere selv dersom tre luftkamre skulle punkterte. Den oppblåsbare konstruksjonen har lav vekt og krever liten lagringsplass, noe som muliggjør rask tilgjengelighet. Et effektivt luftfyllingssystem sikrer også hurtig mobilisering av oljelagringslekteren.

Systemet leveres komplett med avtagbart tak, slepetau, løfteslings, luftfyllingsvifter og reservedeler - alt pakket i en container. Lekteren kan leveres i 3 ulike størrelser.

Tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene på systemet har vært gode. Etter tester av NOFI Oil Barge uttalte Kystverket: "Vi anbefaler med glede NOFI Oil Barge for midlertidig lagring av oppsamlet olje og dens transporteringsevner over relativt lange avstander - til depot eller bedre egnede oppsamlingssteder"