Share Print

NOFI Spill Raider™

NOFI Spill Raider er en automatisk luftfylt oljelense designet for krevende forhold med tanke på redusert tidsforbruk ved utsetting, mobilisering uten bruk av mer dekksplass enn nødvendig, samt redusert bruk av personell.

Prev Next

Det optimale produkt for hvilket som helst offshore beredskapsfartøy med fokus på høy kvalitet, brukervennlighet og pålitelighet. NOFI Spill Raider er designet ved bruk av samme teknologi som NOFI 1000 serien når det gjelder å oppnå fleksibilitet vedrørende slepehastighet og manøvreringsevne grunnet produktets unike egenskaper i bølgene.

Sikkerhet

Under utvikling av NOFI Spill Raider er det lagt stor vekt på sikkerhet i utsetting og drift. Det er redundans i hele systemet slik at om en komponent feiler vil lensen likevel kunne opereres ved å bruke den innebygde reservefunksjonen. Som et eksempel er det to langsgående, separate, fullverdige luftkamre i hoveddelen av lensen.

Utforming

Lensen lagres på trommel, og oppblåsing og tømming styres fra operatørplass ved trommelen.. Lensen er laget av kraftig PU/PVC-duk som har høy slitestyrke, og siden hele lensen har en glatt ytterside er den meget enkel å rengjøre. NOFI Spill Raider har en utforming som gjør at den kan operere under en taue- eller strømhastighet på inntil 1,2 knop (ref. test i Ohmsett-tank), noe som er markant mer enn de 0,7 - 1 knop som ordinære lenser klarer.