Share Print

Om NOFI

NOFI er et innovativt industrikonsern som utvikler, produserer og selger produkter og tjenester over hele verden. Hovedmarkedsområdene er i stor grad havbruksnæringen og fiskerinæringen, levering av oljevernutstyr, vann & avløp samt, flytende konstruksjoner som flytekaier.
Vår nærhet til de arktiske havområdene har gitt oss unik erfaring i å utvikle utstyr tilpasset et kaldt og røft klima.

Hovedkontoret er lokalisert i Eidkjosen, Tromsø som ligger på Kvaløya, ca 7 km fra Tromsø lufthavn Langnes. Her er administrasjon og hovedproduksjon. I tillegg har konsernet produksjon og lagerlokale på Hansnes, Karlsøy kommune og et salgskontor i Murmansk, Russland.

Med basis i forskning og utvikling satser NOFI på å skape bærekraftige løsninger for våre kunder, og å være med på å sikre en ren og levende kyst gjennom å forsyne markedet med sikre og konkurransedyktige kvalitetsprodukter tilpasset et røft klima.

NOFI Tromsø AS ble etablert i 1978. Les mer om NOFIs historie i årsrapport fra 2012 og 2017 :

Årsrapport 2017
Årsrapport 2012