Share Print

Om NOFI

NOFI er et innovativt industrikonsern som utvikler, produserer og selger produkter og tjenester over hele verden. Hovedmarkedsområdene er i stor grad havbruksnæringen og fiskerinæringen, samt levering av oljevernutstyr.
Vår nærhet til de arktiske havområdene har gitt oss unik erfaring i å utvikle utstyr tilpasset et kaldt og røft klima.

Bedriften ble etablert i 1978 og har lokalt forankret eierskap.

Hovedkontoret er lokalisert i Eidkjosen, Tromsø som ligger på Kvaløya, ca 7 km fra Tromsø lufthavn Langnes. Her er administrasjon og hovedproduksjon. I tillegg har konsernet produksjon og lagerlokale på Hansnes, Karlsøy kommune og et salgskontor i Murmansk, Russland.

Med basis i forskning og utvikling satser NOFI på å skape bærekraftige løsninger for våre kunder, og å være med på å sikre en ren og levende kyst gjennom å forsyne markedet med sikre og konkurransedyktige kvalitetsprodukter tilpasset et røft klima.