Språk Språk Språk
Hovedbilde

Kontaktinformasjon

 

E-post:    post@nofi.no
Telefaks: 77 69 80 01
Telefon:  77 69 80 00    (0800 - 1600)

 

 

 

 
Fiskeri:   Telefon  Mobil 
Gunnar Kupen Avdelingsleder  77 69 80 13 995 85 403 
Martin Davidsen Eksportleder 77 69 80 11 907 36 133
Frode Tingvoll Salg Fiskeri 77 69 80 23 909 85 905 
Aleksander Galitski Salg Russland 77 69 80 16 951 43 587 
Daniel Benonisen Salgskonsulent   915 97 766
Havbruk / Industriplast:      
Einar Brendeløkken Avdelingsleder Havbruk 77 69 80 40 970 16 220
Roar Mentzoni Avdelingsleder Industriplast 77 69 80 48  905 47 770
Ronald Andersen Prosjektleder / Ingeniør -  928 08 076
Stig Kjelstrup Salgssjef Vann og Avløp 77 69 80 46  900 66 649
Butikk / Arbeidsklær:      
Frank Hugo Manin Salgssjef Fiskeri 77 69 80 25  900 73 373
Raymond Pedersen Salg Arbeidsklær 77 69 80 27   952 96 795
Kjell Opgård Butikksjef 77 69 80 19  
Michael Oppheim Salg Butikk 77 69 80 18  
Kenneth Johansen Salg Butikk 77 69 80 24 412 24 187
Olje & Gass:      
Olav Småbakk Avdelingsleder 77 69 80 32  900 91 316
Tor Kristian Fagerheim Senior Tekniker / Salg 77 69 80 35  930 52 457
Anders Larsson Produksjonssjef / Sivilingeniør 77 69 80 39  976 83 190
Øystein Woie Prosjektleder / Ingeniør 77 69 80 42  916 14 206
Gaute Kvernstuen Prosjektingeniør 77 69 80 28  916 23 366
Birgit Pedersen Sivilingeniør 77 69 80 47  930 40 482
Administrasjon:       
Torgrim Rørtveit Daglig leder 77 69 80 22  950 58 498
Dag Nilsen Utviklingssjef / teknisk sjef 77 69 80 33  908 78 698
Kjell Einar Winge Logistikk / innkjøpssjef 77 69 80 37  913 66 037
Marina Jørstad Regnskapssjef 77 69 80 02  977 70 441
Hilde Hannevig Markedssjef 77 69 80 41  901 58 020
Anne Marie Sørensen Personal / regnskap 77 69 80 03  917 75 056
Siw-Merethe Edvardsen Innkjøp / logistikk 77 69 80 04  900 77 831
Oddrun Strømmesen Markedskonsulent 77 69 80 06 901 52 898
Elsa Wang Sentralbord / Sekretær 77 69 80 05 990 34 475
Marianne Berg Johansen Sentralbord / Sekretær 77 69 80 05