Share Print

Forskning og Utvikling

NOFI har som mål å kunne tilby nye produkter og tjenester som gir unike fordeler for våre kunder. Som et viktig ledd i prosessen står FoU, hvor vi aktivt, grundig og systematisk utfører granskninger for å finne ny viten og kunnskap. NOFI har en rekke patenter og varemerker.

Idégrunnlag

Nyutvikling starter ofte med en god idé. Disse kommer gjerne fra kunder i inn- og utland, samarbeidspartnere, forskningsinstitusjoner, underleverandører, og ikke minst fra våre aktive og kreative medarbeidere.

Samarbeidspartnere

Vår FoU foregår både i samarbeid med tunge internasjonale faginstitusjoner og de daglige brukerne av våre produkter. Tilgang på forskningsmidler er ofte avgjørende ved tyngre eller risikofylte prosjekter.

Prosjektering, testing og verifisering

En viktig del av produktutvikling er profesjonell og helhetlig prosjektering der produktene trinnvis blir testet, verifisert og dokumentert.

Resultater

I forskning vil FoU-arbeidet ofte gjenspeiles i publiseringer i anerkjente tidsskrifter. NOFI fokuserer mindre på publisering av FoU-resultater, og mer på den gode følelsen vi får når kunden er strålende fornøyd!

FoU-mål

NOFI skal være et utviklingsorientert teknologikonsern med hovedvekt på maritim sektor.

Unike konkurransefortrinn skal utvikles både gjennom fokus på helhet og fokus innenfor hvert           forretningsområde.

Vi skal til enhver tid søke å være i front innenfor våre kjerneområder, for dermed å oppnå merverdi for kunder, ansatte og aksjonærer.