Share Print

Kvalitet


Kvalitetsarbeidet er integrert i bedriftens daglige arbeide og forankret i vår politikk, visjon og mål. Kvaliteten skal sikres gjennom god ledelse og styring gjennom bedriftens kvalitetsstyringssystem.

Vårt kvalitetsstyringssystem er sertifisert i henhold til krav i NS-EN 9001.