Share Print

Kvalitetsmålsetting

Kvalitetspolitikk

• Kvaliteten på våre produkter og tjenester skal møte våre kunders krav og forventninger.
• NOFI Tromsø skal være en attraktiv bedrift for ansatte, kunder og leverandører.
• NOFI Tromsø forplikter seg til å oppfylle gjeldende regelverk, og kontinuerlig forbedre virkningen av Kvalitetssystemet

Kvalitetsmål

Gjennom vår kvalitetspolitikk og kvalitetsmål ønsker vi å synliggjøre HMS og Kvalitetsstyring som viktige forutsetninger for våre aktiviteter. Våre ansatte er bedriftens viktigste ressurs og vårt mål er å skape trygge arbeidsplasser, hvor vi fokuserer på trivsel og arbeidsglede. Ved å ivareta og utvikle denne ressursen vil vi gagne den enkelte medarbeider, våre kunder og samarbeidspartnere til beste for NOFI Tromsø som bedrift.

Vi har som målsetting å oppfylle våre kunders forventninger og behov. Vi skal aktivt og systematisk sørge for tilbakemeldinger fra våre kunder for å definere riktig kvalitet på våre produkter og tjenester. Ved bruk av NOFI forbedring registrerer og behandler vi reklamasjoner, kundeklager og avvik.

Vi skal systematisk få tilbakemelding fra våre ansatte slik at vi bl.a. sikrer trygge arbeidsplasser og sørger for kompetanseutvikling og mestring av arbeidsoppgaver.

NOFI er IA bedrift og vi skal tydelig tilkjennegi våre mål og handlingsplaner for våre ansatte.

Våre kvalitetsmål gjennomgås og defineres minimum hvert år i ledelsens gjennomgåelse av system for kvalitetsstyring.