Share Print

Personvern

NOFI har høyt fokus på personvern og sikring av personvernopplysninger i hverdagen. Alle som samhandler med oss skal være trygge på at personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Personvernerklæring