Share Print

NOFI LIFEboom™

Ved bruk av redningssystemet NOFI LIFEboom kan to personer med én båt sjøsette en redningslense med miniflåter til flere hundre personer i løpet av få minutter.

Prev Next

Produktark

NOFI LIFEboom™

Kontakt

Allmaritim AS


Høy kapasitet og kort responstid

NOFI LIFEboom har normalt flytekapasitet til 356 personer og lengde opp til 810 meter.Ved store ulykker til vanns, som nødlanding av passasjerfly eller kantring av ferger, vil mange personer havne i vannet samtidig. Under slike ulykker stilles det store krav til kapasiteten og effektiviteten til redningsaksjonen. NOFI LIFEboom redningssystem har høy kapasitet og kort responstid. Redningssystemet settes ut fra land, slepes til ulykkesstedet, og redningslensen settes ut rundt nødstedte.

Systembeskrivelse

Redningslensen består av en kjede av miniflåter (flytemidler). Miniflåtene er koblet med tau til en felles bunnline. Hver miniflåte har to separate flytekammer, oppdrift på 440 N, og kapasitet på inntil fire voksne personer. Bunnlinen ligger to meter under vannflaten slik at redningsbåter trygt kan manøvrere mellom miniflåtene. Miniflåtene kan lett kobles fra bunnlinen slik at man kan padle for å assistere andre eller for å komme til sikkert sted. Miniflåtene er i fluoriserende rødfarge og utstyrt med refleks.

NOFI LIFEboom kan lagres på kaiområdet for umiddelbar utsetting, oppbevares på lager og transporteres med gaffeltruck til utsettingsstedet, eller lagres på tilhenger for direkte utsetting fra denne. Mobiliseringstiden er normalt mindre enn fem minutter. Klargjøring, utsetting av bag til sjø, samt setting av redningslensen rundt nødstedte krever kun to personer, og nesten hvilken som helst båt kan brukes.