Share Print

Rør og prosess

NOFI leverer en rekke varer og tjenester innenfor industri og prosessrørlegging av termoplastrør, i all hovedsak i PE.

Prev Next

Vi har en sterk forankring i sveiseteknikk og sammenføyningsteknikk. I tillegg har vi bred erfaring i rørmontasje, både innendørs, ute, og i grunn.

Rørsveising og -montasje

NOFI utfører i all hovedsak arbeid med PE-rør. Vi kan også løse oppdrag med andre termoplastrør som PP, PVC, PVDF og lignende. Våre rørsveisere er sertifiserte og har lang erfaring med sveiseteknologi og rørmontasje. Vi utfører oppdrag både på nedgravde rørsystemer og utendørs rørsystemer over grunn. I tillegg har vi bred erfaring med rørmontasje for innendørs prosessanlegg. Vi leverer sveisearbeid på trykkrør opp til 1000 mm i diameter. I tillegg arbeider vi med andre rørtyper opp til 3000 mm i diameter.

Prosessindustri

NOFI produserer en rekke komponenter til prosessindustri. Et eksempel på dette er komplette karsystemer til settefiskanlegg. Herunder kan nevnes nivåtanker, luftere, munker, siler, manifolder og lignende. Vi har også jobbet med en rekke løsninger rettet mot kjemisk prosessindustri, herunder blant annet spesialtanker, kar, stativer, barrierer og komplette rørsystemer.

RSW-anlegg

Vi har levert en rekke rør og komponenter til RSW-anlegg for fiskefartøyer. Vi har også utført større ombygging fra stålrør til rørsystemer i PE.

PE-rørdeler

Vi tilvirker spesialrørdeler som kan tilpasses rørsystemer som er ute av kurs eller hvor standardkomponenter ikke kan brukes. Vi kan spesialbygge bend, forgreninger, skjøtestykker og samlestokker. I tillegg har vi en del standarddeler på lager som for eksempel rør, elektromuffer, bend, T-rør, reduksjoner, krager, flenser og nipler.

Uttrekte avgreininger og manifolder

NOFI har utviklet en egen teknikk for å tilvirke uttrekte avgreininger på PE-rør. Disse gir et fint hydrodynamisk strømningsbilde med mindre tap og redusert støy.