Share Print

Vann og avløp

PE-pumpestasjoner

Våre pumpestasjoner vekker stor oppmerksomhet i markedet og har den senere tid blitt valgt av stadig flere kunder i det kommunale VA-markedet samt privat industri.

Polyeten (PE)

Polyeten (PE) eller polyetylen er et termoplastisk kunststoff fremstilt ved polymerisasjon av gassen eten C2H4 (eten). Polyeten er den type plast som det fremstilles mest av på verdensbasis.

PE-rørdeler

Ingen korrosjon eller material - forvitring.Lang levetid, robust mot frost og tele, støtsikker og egnet for frakt og montasjen. Minimalt vedlikehold. Godt egnet gjenbruk og resirkulering med lave energikostnader.

NOFI SPCS

Alle våre produkter er forankret i NOFIs designfilosofi «SPCS». Solid Pipe and Chamber System. Vår designfilosofi sikrer varige tette løsninger basert på en konstruksjon av robuste helsveiset løsninger.