Share Print

PE-kummer

NOFI har i lengre tid jobbet med diverse kummer i PE. Vi har tilvirket en prototyp renneløpskum som er en del av pumpestasjonkonseptet. Denne er en innløp- / overløpskum til pumpestasjon

Prev Next

NOFI har i lengre tid jobbet med diverse kummer i PE. Vi har tilvirket en prototyp renneløpskum som er en del av pumpestasjonkonseptet. Denne er en innløp- / overløpskum til pumpestasjon. Vi har også tilvirket en ventilkum på 1600 mm diameter for trykkøkning av drikkevann. Denne ble satt i jorden våren 2010. Vi har også en enkel sand-/steinfangskum til uttesting.