Share Print

PE rørdeler

NOFI utfører de fleste typer arbeid med PE-rør/deler, både på eksisterende og nye anlegg.

Prev Next

Våre sertifiserte sveisere har høy kompetanse med tilvirkning av spesialdeler, samt montasje av standard deler og speilsveising. Vi leverer tjenester og deler for ulike næringer, fra store VA-prosjekter til mindre prosessanlegg.

Spesialrørdeler

Vi tilvirker rørdeler, bend, forgreninger, skjøtestykker og samlestokker som kan tilpasses spesielle rørsystemer eller hvor standardkomponenter ikke kan brukes. NOFI har tilvirket en rekke spesialløsninger tilpasset installasjoner på sjøbunn.

Uttrekte avgreinger

NOFI har utviklet en egen teknikk for å tilvirke uttrekte avgreininger på PE-rør. Disse gir et fint hydrodynamisk strømningsbilde med mindre tap og redusert støy.

Standard rørdeler

NOFI lagerfører en del standard sprøytestøpte rørdeler som elektromuffer, bend, T-rør, reduksjoner, krager, flenser og nipler.
Vi bruker anerkjent leverandører som f.eks.AGRU, Georg Fisher og SIMONA.