Share Print

Tanker

NOFI tilvirker stående sylindriske, trykkløse overgrunnstanker produsert i PEHD. Disse lages i volum opp til 40 m3 og diameter opp til 3 meter. 

Tankene er robuste og krever normalt ikke vedlikehold utenom normale driftsrutiner som også innbefatter ettersyn av tekniske installasjoner.