Årsrapport 2021HOVEDTALL                    

KONSERNSTRUKTUR  

REVISORS BERETNING

De siste årene har NOFI-konsernet gjort store investeringer i produktutvikling og produksjonskapasitet. Samarbeid og strategisk alliansebygging har også vært viktige fokusområder for konsernet. Det har vi gjort for å være best mulig rigget for fremtiden.

På tross av de utfordringer som koronapandemien har gitt, har vi i NOFI-konsernet hatt muligheten til å videreføre vår strategi. Noen justeringer ble nødvendig da fremtidskart og terreng så til de grader ikke stemte overens.

NOFI Oppdrettservice_Kvalsund


MILJØ OG BÆREKRAFT

I mange av NOFI-konsernets produkter og løsninger er plastmateriale en vesentlig del av konstruksjonen. Vi er sikre på at plastmaterialer, brukt på riktig måte, vil være viktige innsatsfaktorer også i fremtidens produkter og infrastruktur.

NOFI anerkjenner at vår virksomhet har påvirkninger på ytre miljø og klimaendringer, gjennom egne aktiviteter og gjennom kunder og leverandører. Vi vil ta ansvar for å redusere vår påvirkning gjennom målrettet miljøarbeid.

Det er tre av FNs bærekraftsmål som skal være særskilt ledende for vår virksomhetsstyring:

Vi skal utvikle og produsere kvalitetsprodukter som skal:

  • vare lenge
  • kunne bygges om eller flyttes
  • kunne resirkuleres for å bli råvarer til nye produkter!

Bruke vår kunnskap og nysgjerrighet til å utvikle løsninger som bidrar til:

  • en mer skånsom høsting og bruk av havet
  • at våre produkter blir et mindre problem for livet i havet
  • en effektiv fangst og oppsamling av oljesøl på havet!

Være en pådriver til nye og sterke partnerskap gjennom å:

  • være en partner omverden liker å samarbeide med
  • være nysgjerrig på hva vi kan gjøre sammen for å oppnå bærekraftig utvikling
  • like å samarbeide med kunder for å lettere oppnå våre målsettinger


Miljøarbeidet
skal være forpliktende for NOFI, innlemmes i den daglige driften og være en naturlig del av vår kultur.

Vi i NOFI-konsernet har som mål at vi i tiden fremover skal kunne vise til svært konkrete resultater målt opp mot våre utvalgte bærekraftsmål!

Torgrim Rørtveit
Konsernsjef NOFI AS

Med fokus på havet!

Vårt mål er å skape produkter og tjenester der det kan høstes av havet på en lønnsom, fremtidsrettet og bærekraftig måte.