VIRKSOMHETENS ART

NOFI AS driver selskaps- og eiendomsutvikling og er morselskapet i konsernet. Konsernet omfatter:

SELSKAPENE I KONSERNET

- NOFI Eiendom AS’ formål er å legge til rette for næringsutvikling gjennom å eie og drifte næringsarealer og -bygg.
- NOFI Tromsø AS produserer fiskeredskaper, oljevernutstyr og utstyr til havbruksnæringen. Bedriften produserer også produkter av polyetylen materiale, bl.a. spesialutstyr til landbasert industri samtprodukter til vann- og avløpssektoren. Bedriften leverer også utstyr og tjenester til olje- og gassindustrien. Foruten å omsette egenproduserte varer, selger bedriften bekledning og personligverneutstyr til bedriftsmarkedet samt mannskapseffekter til yrkesfiskere.
- NOFI Vakos AS driver utvikling, salg og markedsføring av produkter og tjenester hovedsakelig innenforvann- og avløpssegmentet.
- AllMaritim AS drivermarkedsføring og salg av oljevernutstyr med produsentene NOFI Tromsø AS, NOREN Bergen AS og Markleen Management S.L. som sine viktigste samarbeidspartnere.
- NOFI Oppdrettservice AS utfører service for havbruksnæringen, med hovedfokus på vedlikehold av oppdrettsposer. Bedriftens virksomhet drives på Skjervøy og Kvalsund i egne lokaler.
- NOFIKA AS` formål er investeringer i verdipapirer, herunder eierskap i eiendom og fartøy.
- Boreal Maritim AS` formål er å drive med salg av produkter og tjenester innen maritim sektor med tilhørende aktiviteter, herunder rederidrift.

Konsernets hovedkontor og hovedproduksjon er samlokalisert på konsernets eiendom i Eidkjosen. I tillegg har konsernet produksjonsavdeling på Hansnes, salgskontor i Murmansk, hovedlager og butikkutsalg i Tromsø sentrum, NOFI Oppdrettservice AS og Boreal Maritim AS på Skjervøy og Kvalsund, samt AllMaritim AS i Bergen.

Konsernet har i 2021 sysselsatt 145 årsverk.

STYRET 2021