Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Dette er forankret gjennom våre prosedyrer og etiske retningslinjer.

Aktsomhetsvurderinger

Vi gjennomfører regelmessig aktsomhetsvurderinger av eget selskap, leverandører og forretningspartnere i tråd med OECD’s retningslinjer for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan vi håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av vår virksomhet.

Aktsomhetsvurderinger er en del av vårt system for risikostyring og vi er i en pågående prosess for å kartlegge alle våre nåværende leverandører som er direkte knyttet til vår virksomhet, tjenester eller produkter for å sikre at våre etiske retningslinjer blir respektert, akseptert og signert.

Etiske retningslinjer

Se etiske retningslinjer for våre leverandører og forretningspartnere:

Etiske retningslinjer


Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan vi håndterer de faktiske og potensielle negative konsekvensene vi kartlegger og vurderer gjennom risiko- og aktsomhetsvurderingen, send skriftlig henvendelse på mail til: apenhet@nofi.no