Kunnskap, kvalitet, tillit og service

NOFI er et innovativt industrikonsern som utvikler, produserer og selger produkter og tjenester over hele verden innenfor det maritime marked. Med basis i forskning og utvikling og sterkt fokus på havet og kunden, skaper NOFI bærekraftige løsninger som er med på å sikre en ren og levende kyst gjennom kostnadseffektive og solide kvalitetsprodukter. 

Nøkternhet i kombinasjon med nysgjerrige og dyktige medarbeidere med god forretningsteft er viktige ingredienser som har formet NOFI konsernet. Den positive utviklingen konsernet har hatt, skyldes godt samspill i alle ledd, og hvor innsatsen til hver enkelt av de 170 medarbeider som jobber i konsernet utgjør en forskjell hver eneste dag.

Med pågangsmot, klare mål – ispedd mye nysgjerrighet og stolthet skal vi fortsette og arbeide målrettet slik at vi til enhver tid viser oss tilliten verdig fra både eksisterende og nye kunder.