Lokalt forankret - med verden som marked

NOFI Konsernet består av flere selskaper - alle med sine hovedområder innenfor det maritime marked.  De er alle særs viktige støttespillere og samarbeidspartnere til hverandre. 

Hovedkontoret er lokalisert i Tromsø, på Kvaløya. Her er administrasjon og hovedproduksjonen. I tillegg har konsernet produksjon på Hansnes i Karlsøy kommune, Skjervøy og Kvalsund i Hammerfest kommune, samt salgskontorer i Brasil og Bergen.

NOFI har også butikk som tilbyr et stort utvalg av arbeidsbekledning, verneutstyr og fiskeredskaper: 

NOFI butikken


NOFI Tromsø AS

Utvikler og produserer fiskeredskaper, oljevernutstyr, utstyr til havbruksnæringen og flytekaier. Butikk i Tromsø som er stor på arbeidsbekledning, verneutstyr og fiskeredskaper.

Hovedkontor: Tromsø

NOFI Vakos AS

Utvikler og selger produkter og tjenester til vann og avløpsektoren og havbruksnæringen. Selskapets hovedprodukt er pumpestasjoner i PE og tankløsninger for prosessindustri.

Hovedkontor: Tromsø

AllMaritim AS

En av verdens ledende leverandør av oljevernutstyr og har ansvar for salg og markedsføring av NOFI konsernets oljevernprodukter. Selskapet er også konsernets salgsorgan innenfor havbruk og flytekaier på Vestlandet.

Hovedkontor:
Bergen

NOFI Oppdrettservice AS

Tilbyr service og vedlikeholdstjenester til havbruksnæringen, hovedsakelig knyttet til vask, service, impregnering og lagring av oppdrettsnøter.

Hovedkontor: Skjervøy