NOFI konsernet inklusiv datterselskapene ønsker å opprettholde et åpent og godt forretningsforhold og høy forretningsetikk. Vi verdsetter sikkerheten og respekten for alle som påvirkes av selskapet vårt gjennom våre aktiviteter.

Varsling gir alle en mulighet til å rapportere mistanker om forhold som er i brudd med selskapets verdier og regler. Varslingstjenesten er et system for tidlig varsling som vil kunne redusere risiko. Den er et viktig verktøy for å fremme god forretningsetikk, og for å opprettholde våre interessenters tillit til oss.

Varsling kan benyttes til å rapportere bekymringer om noe som ikke er i samsvar med våre etiske retningslinjer og som kan påvirke selskapet vårt eller personers liv og helse. Du trenger ikke å ha bevis for varslingen, men sendes i god tro.

En kan velge å melde inn et varsel åpent eller anonymt. Ved anonym innmelding, vil ingen identifiserbar informasjon som nettlesertype og -versjon, operativsystem eller e-postadresse bli lagret.

Dersom du ønsker tilbakemelding på ditt varsel, eller du ønsker å bli kontaktet, må din kontaktinformasjon oppgis.

Alle tilbakemeldinger vil bli behandlet konfidensielt.

Klikk på link for å registrere en varsling.

Registrer varsling