NOFI årsrapport 2023

HOVEDTALL

KONSERNSTRUKTUR

REVISORS BERETNING